Budgetcoaching

Bij elk traject zal allereerst een intake plaatsvinden. Ik zal bij u langs komen om kennis te maken en de situatie helder te krijgen.Na dit gesprek kan ik u aangeven hoe ik u kan helpen en een indicatie geven wat dit zal gaan kosten.


De duur van het coachingstraject is gemiddeld 9 uur, maar kan variëren afhankelijk van hoe complex de situatie en de administratie is.

 

Werkwijze:

 • Administratie op orde brengen
 • Overzicht maken van inkomsten en uitgaven (maand en jaar)
 • Indien aanwezig benaderen schuldeisers
 • Afspraken vastleggen in een overeenkomst (Zo is het helder voor beide partijen en weet u wat er van u wordt verwacht)
 • Plan van aanpak
 • Overzicht maken van inkomsten en uitgaven
 • Coaching op de gemaakte afspraken
 • Bespreken of er besparingen mogelijk zijn
 • Bekijken naar mogelijkheden extra inkomen en/of toeslagen
 • Na eventuele besparingen en/of inkomen/toeslagen nieuw overzicht maken
 • Nazorg en evaluatie (bij personele service, HRM of P&O gaan er rapportages naar opdrachtgever)

Uit ervaring blijkt dat men de financiën beter op orde houdt als er, nadat men alles zelf weer regelt, regelmatig contact met de coach wordt onderhouden. Zo kan de situatie met de coach worden doorgenomen en kan deze u zo nodig op tijd attenderen op eventuele zaken. De duur van het contact kan per cliënt verschillen op het gebied van vorm (bezoek, telefonisch of per e-mail), de duur (een jaar of meerdere jaren) en de frequentie (per maand, kwartaal, halfjaarlijks of eens per jaar).

 

Neemt u gerust contact op voor meer informatie. Een oriënterend gesprek is gratis en vrijblijvend en uiteraard worden alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld.