Budgetbeheer

Budgetbeheer is een middel dat kan worden ingezet wanneer u er met uw financiën even niet meer uitkomt. Met budgetbeheer kunt u de financiële huishouding weer op orde krijgen, het kan worden ingezet als er schulden zijn of juist om schulden te voorkomen. Budgetbeheer heeft geen wettelijke basis. De verantwoordelijkheid voor de uitgaven blijft dan ook bij u, alleen de uitvoering wordt door ons gedaan. Budgetbeheer kan op vrijwillige basis, in dit geval verzoekt u of een naaste zelf om budgetbeheer. Budgetbeheer kan ook een onderdeel zijn van een schuldregeling, waarbij de voorwaarde is gesteld dat schuldhulp alleen wordt toegepast als er sprake is van budgetbeheer.

 

Hoe kunt u zich aanmelden?

 

U meld uzelf of wordt aangemeld via het aanmeldingsformulier van Loos Bewindvoering, via de gemeente, of een andere instantie.
Na de aanmelding zal er contact met u op worden genomen om een intakegesprek te plannen.

Ik stuur u dan een intakeformulier op. Dit intakeformulier is een formulier waarin naar een aantal papieren worden gevraagd. Aan de hand van deze papieren wordt een budgetplan opgesteld. Vanuit het budgetplan kunnen we bepalen welke vaste lasten moeten worden voldaan, wat de hoogte van het leefgeld wordt, hoe we uw inkomen kunnen vergroten door het aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen en waar we op kunnen besparen.

 

Er bestaan drie beheermogelijkheden:

  1. Budgetbeheer Basis
    Bij deze vorm worden alleen de primaire vaste lasten (huur of hypotheek en de ziektekosten) betaald via de beheerrekening.  Er worden geen reserveringen gedaan voor jaarafrekeningen, gemeentelijke- of regionale belastingen en onvoorziene uitgaven.De andere rekeningen en het geld wat overblijft worden door u zelf beheerd.
  2. Budgetbeheer Plus
    Naast de betalingen van de vaste lasten worden er 3 reserveringen gedaan voor bijvoorbeeld de jaarafrekeningen elektra, gemeentelijke- of regionale belastingen en onvoorziene uitgaven.     De andere rekeningen en het geld wat overblijft worden door u zelf beheerd.
  3. Budgetbeheer Totaal                                                                                                                               Deze vorm is bedoeld voor cliënten die verregaande hulp nodig hebben bij het regelen van de financiën, inkomensreparatie en contacten met instanties. Naast de vaste lasten worden ook alle openstaande rekeningen (schulden) in kaart gebracht. In het geval van NIET problematische schulden zal met de crediteuren contact worden gezocht voor het treffen van een betalingsregeling. 1 maal per week wordt er huishoudgeld naar de privérekening van de cliënt overgemaakt.

Tijdens de intake wordt er besproken welke beheermogelijkheden er zijn en maken we een afspraak voor welke vorm er wordt gekozen. Wanneer het budgetplan compleet is wordt dit met u besproken en kan er een overeenkomst afgesloten worden. Naast een overeenkomst moet er ook een volmacht worden afgegeven zodat wij budgetbeheer mogen uitvoeren. Vervolgens wordt er een beheerrekening geopend. Het inkomen wordt op deze rekening gestort en de afgesproken uitgaven worden door ons gedaan. Wat overblijft storten we op uw rekening.

 

Uw dossier

 

Wij werken met een papieren en een digitaal dossier. U krijgt een inlogcode voor het digitale systeem, zodat u in uw dossier mee kunt kijken.