Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke situatie (tijdelijke) problemen hebben met hun financiële administratie en/of het omgaan met geld. De kantonrechter kan dan zijn/haar vermogen onder bewind stellen. Iemand van wie het vermogen onder bewind is gesteld mag daarover niet meer zelf beslissen.

 

Werkzaamheden Bewindvoering

Tot de gewone werkzaamheden behoren onder andere:

  • Aanvragen van het bewind
  • Het regelen van de financiële huishouding. Hieronder valt bijvoorbeeld de belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget en het aanvragen van kwijtscheldingen van de gemeentelijke belastingen
  • Het betalen van de vaste lasten volgens het opgestelde budgetplan, natuurlijk indien het inkomen dit toe staat
  • Declaratie ziektekosten
  • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
  • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
  • Het opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener
  • Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
  • Het jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording bij de kantonrechter

Wat gebeurt er met uw schulden?

Bewindvoering is niet bedoeld om schulden te saneren. De bewindvoerder maakt wel een hele belangrijke stap om tot een schuldenregeling te komen. Loos Bewindvoering stabiliseert de financiën, inventariseert de schuldenlast en verzorgt de administratieve zaken rond een aanmelding voor schuldhulpverlening.

Op het moment dat de financiële situatie stabiel en gezond genoeg is om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen, zal samen met de cliënt een aanvraag worden gedaan. De kans op een succesvolle schuldenregeling is vele malen groter wanneer deze op het juiste moment wordt opgestart.

 

Perspectief bieden

Bij bewindvoering gaat het om financiële zaken. Loos Bewindvoering is professioneel, betrouwbaar en heeft oog voor de situatie van de cliënt. Een belangrijk uitgangspunt bij bewindvoering is het zorgen voor financiële rust en stabiliteit. Ik begeleid en coach de cliënt intensief en werk aan het zelfvertrouwen.

 

 

 

Wat als u zelf uw financiën niet meer in de hand hebt?