Werkwijze bewindvoering

 

U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met Loos Bewindvoering om uw situatie te bespreken. Wij komen graag bij u thuis om kennis te maken, waarbij u vrijblijvend meer informatie krijgt over beschermingsbewind, de aanvraagprocedure en de kosten.

 

Wanneer u naderhand besluit uzelf onder bewind te laten stellen, vindt er een intakegesprek plaats. Voorafgaand aan dit gesprek dient u het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij een goed beeld krijgen van uw situatie. Tevens maken we tijdens het intakegesprek afspraken om een goede samenwerking te waarborgen.

 

Voor het verzoek tot onderbewindstelling moeten verschillende formulieren ingevuld
en ondertekend worden en van de benodigde stukken worden voorzien.

Daar helpen wij u graag bij. Enkele weken nadat de rechtbank uw aanvraag heeft ontvangen,
wordt u door de kantonrechter uitgenodigd om de onderbewindstelling tijdens een zitting te bekrachtigen. Uiteraard begeleiden wij u tijdens de zitting. 

 

Na de onderbewindstelling krijgt u de beschikking thuis gestuurd. Vanaf dat moment nemen wij uw financiële administratie over. Wat betekent dat voor u? 


Wij openen twee rekeningen:

  • een beheerrekening, voor ontvangst van inkomsten en betaling van verplichtingen
  • een leefgeldrekening, op deze rekening stort de bewindvoerder wekelijks het leefgeld

 

De beschikking over de beheerrekening ligt uitsluitend bij de bewindvoerder. Van de leefgeldrekening krijgt u een bankpas. Via de website kunt u inloggen en op elk gewenst moment uw financiële gegevens inzien.

 

De bewindvoerder zorgt voor alle post die betrekking heeft op betalingen, uitkering
of inkomen. Elke organisatie die wordt aangeschreven wordt verzocht om Loos Bewindvoering als correspondentieadres op te voeren. Vervolgens stellen wij voor u een op maat gemaakt budgetplan op en kijken naar de mogelijkheden voor toeslagen, heffingskortingen en bijzondere bijstand. Tevens doen wij de belastingaangifte (box 1). Kortom: wij beheren uw gehele financiële administratie!  

 

Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Deze handelswijze staat borg voor een verantwoorde wijze van beheer van de financiën van de cliënt.

Wanneer er sprake is van een geringe schuldenlast, zal Loos Bewindvoering proberen betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. In geval van een problematische schuld, begeleiden wij u naar een schuldhulpverleningsorganisatie (gemeenten).

 

Budgetbeheer in aanloop tot bewindvoering

 

Wanneer bewindvoering is aangevraagd en pas wanneer de beschikking is afgegeven door de rechter kan ik als bewindvoerder voor u aan het werk. Tot die tijd mag ik als bewindvoerder nog niets voor u betekenen. Rekeningen kunnen hierdoor onnodig oplopen, omdat veel schuldeisers geen genoegen nemen met de mededeling dat u bezig bent met de aanvraag voor bewindvoering. Budgetbeheer kan dan een tijdelijke oplossing zijn. Zodra het bewind is uitgesproken door de rechtbank zetten we uw dossier gewoon om.